تابعیت از طریق تولد در لیتوانی

آیا می دانید تابعیت از طریق تولد در لیتوانی چگونه تحصیل می شود؟ تابعیت از طریق تولد در لیتوانی بر مبنای خاک یا خون است؟ آیا می دانید تابعیت از طریق تولد در لیتوانی در چه صورتی و در چه مواردی به افراد اعطا می شود؟ آیا می دانید کودکی که در کشور لیتوانی به دنیا می آید چه وضعیتی از لحاظ کسب تابعیت کشور لیتوانی دارد؟ این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد و برای آگاهی شما از نوع تابعیت کشور لیتوانی نوشته شده است.موضوعی که در مقاله تابعیت در کشور لیتوانی بررسی می شود این است که یک فرد چگونه تابعیت از طریق تولد در لیتوانی را بدست می آورد. تابعیت به معنای وضعیت مشخص کننده هر فرد از جمعیت تشکیل دهنده یک کشور است که دارای رابطه سیاسی معنوی با وی است و فرد دارای تابعیت از طریق تولد در لیتوانی از تمامی حقوق این کشور برخوردار است.تابعیت به صورت اصلی دو نوع دارد که در این مقاله به آن می پردازیم و توضیح می دهیم که سیستم تابعیت کشور لیتوانی تابع کدام نوع آن می باشد.

تابعیت دو اصل  دارد:خاک و خون.طبق اصل خاک هر کس که در کشور مورد نظر به دنیا می آید تابعیت آن کشور را به صورت خودکار تحصیل می کند و طبق اصل خون تابعیت هر کس بستگی به تابعیت پدر و مادر وی دارد.هر کشوری یکی از این اصول را به صورت اصلی و دیگری را به صورت فرعی پذیرفته است.

تابعیت کشور لیتوانی جزو کشورهایی است که به اصل خون پایبند است اما در مواردی اصل خاک را نیز پذیرفته است.موارد اعطا و تحصیل تابعیت در کشور لیتوانی در قانون شهروندی این کشور احصا شده است.

اصل خون در کشور لیتوانی:

در ماده ۸ قانون شهروندی کشور لیتوانی موارد تحصیل تابعیت ذکر شده اند که طبق بند ۱ آن کودکی که هم پدر و هم مادر وی تابعیت کشور لیتوانی را دارا باشند، بدون توجه به اینکه وی در لیتوانی یا در سایر کشورها متولد شده باشد شهروند این کشور محسوب خواهد شد.یعنی اگر کسی در کشوری غیر از لیتوانی به دنیا بیاید اما پدر و مادر وی لیتوانیایی باشند نیز شهروند کشور لیتوانی محسوب خواهد شد.

هر چند باید به این موضوع اشاره کرد که طبق بند ۲ این ماده اگر پدر و مادر فرد هر دو تابعیت لیتوانی را از دست بدهند،تابعیت فرزند آنها نیز در صورتی که زیر ۱۸ سال تمام باشد به صورت خودکار به تابعیت پدر و مادر وی تغییر می کند.این ماده می توانست موجبات بی تابعیتی فرد را فراهم آورد اما با تبصره ای که در ادامه ماده ذکر شده است این مشکل را برطرف نموده است و ذکر کرده است که اگر این ماده موجبات بی تابعیتی فرد را فراهم آورد اجرا نخواهد شد.

طبق بند ۱ و ۲ ماده ۹ قانون شهروندی کشور لیتوانی اگر یکی از والدین کودک تابعیت کشور لیتوانی را دارا باشد اما دیگری تابعیت کشور دیگری را دارا باشد یا بدون تابعیت باشد،کودک تابعیت لیتوانی را تحصیل خواهد کرد حتی اگر پدر یا مادری که تابعیت لیتوانی را دارا بوده فوت کرده باشد.(بند۳ ماده ۹)

در تفسیر این بند باید گفت اگر فرد در لیتوانی متولد نشده باشد و یکی از پدر و مادر وی لیتوانیایی باشد،این فرد شهروند کشور لیتوانی محسوب خواهد شد.علاوه بر آن در صورتیکه فرد پدر یا مادری داشته است که تابعیت لیتوانی را دارا بوده و فوت کرده است و سرپرست دیگر او تابعیت کشور لیتوانی را نداشته باشد، وی شهروند کشور لیتوانی محسوب خواهد شد.

اصل خاک در کشور لیتوانی:

طبق بند ۱ و ۲ماده ۱۱ قانون شهروندی لیتوانی کودکی که در خاک کشور لیتوانی متولد شود و پدر و مادر وی ناشناخته باشند باید فرض بر این قرار بگیرد که این فرد در لیتوانی متولد شده است.این فرد شهروند لیتوانی محسوب می شود مگر آنکه مدارکی بدست آید که چیزی غیر از این موضوع را محرز کند.در این صورت کودک تابعیت کشور لیتوانی را دارا نخواهد شد.

از این بند می توان دریافت که کشور لیتوانی به صورت فرعی اصل تابعیت خاک را نیز پذیرفته است و حتی نسبت به آن سختگیری زیادی نکرده است.در حقیقت طبق این بند فروض زیادی را اماره قانونی لیتوانیایی بودن فرد دانسته است و خلاف آن را منوط به اثبات دانسته است.

این ماده کودک زیر ۱۸ سالی را که در لیتوانی یافت شود و اماره ای بر تولد وی در کشور دیگری وجود نداشته باشد متول در خاک لیتوانی محسوب می کند.علاوه بر این فردی را که در لیتوانی متولد شده است و اماره ای بر غیر لیتوانیایی بودن پدر یا مادر وی وجود ندارد لیتوانیایی محسوب کرده است.

در صورتی که کودک در لیتوانی یافت شود یا در آن قامت داشته باشد و والدین وی ناشناخته باشند یا هر دو آنها یا تک سرپرست انحصاری آنها مرده باشد یا گم شده باشد تحت سرپرستی کشور لیتوانی قرار میگیرد و باید شهروند لیتوانی محسوب شود مگر اینکه مشخص شود وضعیت به گونه دیگری بوده است.

از این بند می توان دریافت که حتی اگر اماره حاصل شود که فرد در لیتوانی متولد نشده است و اطلاعاتی از پدر و مادر وی و تابعیت آنها نیز بدست نیامده است، فرد شهروند کشور لیتوانی محسوب خواهد شد.

موضوع دیگری که باید به آن بپردازیم اعطا تابعیت در شرایط خاص است.در قانون شهروندی کشور لیتوانی مواردی پیش بینی شده است که در صورت حصول شرایط خاصی، افراد می توانند تابعیت کشور لیتوانی را کسب کنند.

طبق ماده ۱۲ فانون شهروندی لیتوانی در صورت وجود شرایط زیر تابعیت به فرد اعطا خواهد شد:

  • آزمون زبان دولت لیتوانی را گذرانده باشد.(این بند افراد بالای ۶۵ سال، افرادی با از کار افتادگی بالای ۵۵%، و افرادی که دارای قوه ادراکی سالم نمی باشند را شامل نخواهد شد.)
  • در زمان ارایه تقاضانامه تابعیت،مدارکی را ارایه کند که حق وی برای اقامت در لیتوانی را تایید کند.
  • طی ۱۰ سال اخیر در لیتوانی زندگی کرده باشد.
  • یک پشتوانه قانونی داشته باشد.
  • آزمون قانون اساسی مصوب کشور لیتوانی را گذرانده باشد.(این بند افراد بالای ۶۵ سال، افرادی با از کار افتادگی بالای ۵۵%، و افرادی که دارای قوه ادراکی سالم نمی باشند را شامل نخواهد شد.)
  • شخص بی تابعیت یا کسی که طبق قوانین کشور خودش تابعیت خود را از دست داده است.یا اعلام ترک تابعیت کشور متبوعه سابق خود را کرده است و اراده خود را در داشتن تابعیت کشور لیتوانی اعلام نماید.(این بند شامل افرادی که پناهنده شده اند نمی شود.)
  • کسی که قابلیت کسب تابعیت لیتوانی را طبق این موارد دارا باشد، برای اعطای تابعیت باید سوگند وفاداری به جمهوری لیتوانی بخورد.

از بند ۱ این ماده می توان فهمید که کشور لیتوانی نیز مثل سایر کشورها فقط در صورتی تابعیت خود را اعطا می کند که فرد به زبان این کشور مسلط باشد.هرچند افراد خاصی را به علت عدم توانایی آنها در یادگیری زبان از این شرط معاف کرده است.

طبق بند ۲ این ماده می توان دریافت که فردی که به صورت غیر قانونی وارد این کشور شده است مشمول این قانون نخواهد شد.

از بند ۳ این ماده می توان دریافت که زندگی در لیتوانی یکی از شروط اعطای تابعیت است.هرچند که این ماده به این معنا نخواهد بود که فرد باید ۱۰ سال متوالی در این کشور زندگی کرده باشد؛بلکه اگر بیش از نصف این مدت را در لیتوانی بوده باشد شرط این بند محقق خواهد شد.

بند ۴ این ماده به این معنی است که فرد باید مشمول یکی از مواد قانون شهروندی شده باشد.

بند ۵ این ماده به این معناست که فرد لازم است به قانون اساسی کشورلیتوانی مسلط باشد تا بتواند تابعیت این کشور را کسب کند.اما این بند نیز شامل افرادی که توانایی یادگیری ندارند یا توانایی آنها کم است نخواهد شد.

بند ۶ این ماده به این معنی است که قانون کشور لیتوانی از افراد بی تابعیت حمایت می کند و می توان گفت به گونه ای هر کسی که بی تابعیت باشد و بتواند شرایط دیگر موجود در این ماده را کسب کند؛خواهد توانست تابعیت کشور لیتوانی را اخذ کند.

جمله ای که در ذیل این ماده آمده است نشان می دهد که فردی که همه این شرایط را داشته باشد در هر صورت برای کسب تابعیت کشور لیتوانی باید سوگند وفاداری به جمهوری لیتوانی بخورد. این مقاله متعلق به موسسه ملک پور است.نهایتا می توان به این نکته اشاره کرد کرد که تابعیت کشور لیتوانی بر پایه اصل خون است و در موارد خاصی اصل خاک را نیز می پذیرد.

 

منابع:

LITH Citizenship Act (consolidated version as of 2008, English)

www.legaleu.com

 

گردآورنده: مژده سازگار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.