نوشته‌ها

مهاجرت قاچاقی به سوئد
, ,

مهاجرت قاچاقی به سوئد

مهاجرت قاچاقی به سوئد    مهاجرت قاچاقی به سوئد و قوانین پذیرش درخواست پناهندگی در سوئد در سال 2018 را در این مقاله بررسی خواهیم نمود. موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاوره ای در زمینه ی پناهندگی انجام نمیدهند و ای…
پناهندگی در سوئد
,

پناهندگی در سوئد

پناهندگی در سوئد پناهندگی در سوئد  و شرایط ارائه کیس پناهندگی در سوئد ۲۰۱۸ ، شرایط اخذ تابعیت سوئد از طریق پناهندگی در سوئد ۲۰۱۸ ، وضعیت پناهجویان ایرانی در سوئد چگونه است ، موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاور…