نوشته‌ها

هزینه تحصیل و زندگی در روسیه

هزینه زندگی و تحصیل در کشور روسیه   آیا می خواهید از هزینه های زندگی و تحصیل در روسیه مطلع شوید ؟ آیا هزینه های حمل و نقل و وسایل ارتباطی در روسیه را می دانید ؟ آیا در خصوص امکانات تفریحی ، بیمه عمر و بیمه های درمانی روسیه اطلاع دارید؟ آیا سوا…