پاسخ های همگانیدسته بندی: مهاجرت کاری
فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
بهترین کشور برای کار و ویزای کار
m.rf پاسخ 2021 سال قبل  • 
55 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
کار در نیوزلند
erfan.bnr پاسخ 2021 سال قبل  • 
75 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
شرایط مهاجرت از طریق اسکیل ورکر کانادا
fahime.nazarloo پاسخ 19 ساعت قبل  • 
16 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
اجازه کار همراه در آلمان
nima06 پاسخ 19 ساعت قبل  • ,
24 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
ویزای کار عمان یا آفریقای جنوبی
mostafagholampour041 پاسخ 1 روز قبل  • 
9 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت نقاش ماشین
sun.fz.1988 پاسخ 1 روز قبل  • 
9 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
بیماری ام اس
z.ghasemi پاسخ 1 روز قبل  • ,
76 نمایش1 پاسخ1 امتیاز
کار یا تحصیل در آلمان
13 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
شرایط مهاجرت کاری به استرالیا
somaye.sahraii پاسخ 3 روز قبل  • 
19 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
شرایط اسکیل ورکر کانادا
mary.sharifi پاسخ 3 روز قبل  • 
361 نمایش1 پاسخ-1 امتیاز
اخذ ویزای کار اتریش برای رشته عمران
fahime.nazarloo پاسخ 3 روز قبل  • 
13 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
سابقه کار در اسکیل ورکر کانادا
tati.gahvareh پاسخ 3 روز قبل  • 
12 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
ویزای کار استرالیا برای تكنسين برق
nima06 پاسخ 3 روز قبل  • 
7 نمایش2 پاسخ0 امتیاز

توضیحات استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

video پاسخ های همگانی

فایل صوتی استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

audio پاسخ های همگانی