پاسخ های همگانیدسته بندی: سوالات عمومی
فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
تاثیری سربازی سپاه در مهاجرت
mie.malekpor11 پاسخ 2021 سال قبل  • 
14 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
روش مهاجرت برای هنرمندان ایرانی
zahiri.ahmad9282 پاسخ 2021 سال قبل  • 
11 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
زبان آیلس
erfan.bnr پاسخ 2021 سال قبل  • ,
96 نمایش6 پاسخ2 امتیاز
شرایط مهاجرت به ویتنام
alireza.asadi9530 پاسخ 2 روز قبل  • 
14 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
تسریع در دریافت گرین کارت آمریکا
alireza.asadi9530 پاسخ 2 روز قبل  • 
12 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت با دیپلم حسابداری کاردانش
MARYAM.MDST پاسخ 3 روز قبل  • 
4 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت ماماها به همراه خانواده
m.rf پاسخ 3 روز قبل  • ,
8 نمایش2 پاسخ0 امتیاز

توضیحات استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

video پاسخ های همگانی

فایل صوتی استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

audio پاسخ های همگانی