,

پناهندگی در رومانی

پناهندگی در رومانی پناهندگی در رومانی یکی از راههای اخذ تابعیت رومانی و مهاجرت به رومانی محسوب میگردد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت ، موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاوره ای در زمینه ی پناهندگی انجام نمیدهن…