, ,

پناهندگی در کشور لهستان

پناهندگی در کشور لهستان پناهندگی در کشور لهستان یکی از روش های مهاجرت به کشور لهستان می باشد. بسیاری از افراد سالانه و با اهداف متفاوت در تلاش هستند در کشورهای اروپایی نظیر لهستان پناهنده شوند، از عوامل پناهندگی در کشور لهستان و سایر کشورها م…
پناهندگی در یونان

شرایط پناهندگی در یونان

شرایط  پناهندگی در یونان چگونه است؟ چرا بسیاری از ایرانیان به دنبال پناهجویی در کشور یونان می باشند؟ چرا زمانی که راه های قانونی برای مهاجرت وجود عده ای هنوز به دنبال پناهندگی می باشند؟ آیا از سختی ها و شرایط اسفناک پناهندگان برای مثال در ک…