,

پناهندگی در پرتغال

پناهندگی در پرتغال پناهندگی در پرتغال و شرایط مهاجرت به پرتغال 2018 را در این مقاله بررسی مینماییم ، موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاوره ای در زمینه ی پناهندگی انجام نمیدهند و این مقاله تنها جهت اطلاع و آگاه…