,

پناهندگی در پرتغال

پناهندگی در پرتغال پناهندگی در پرتغال در هنگام مهاجرت به پرتغال 2018 و پس از گرفتن وکیل مهاجرت برای اخذ اقامت پرتغال چه شرایطی دارد ؟ قوانین پناهندگی در پرتغال چیست ؟ خطرات پناهندگی را می دانید ؟ با دادن درخواست پناهندگی در پرتغال و ارائه …