,

پناهندگی در لیتوانی

پناهندگی در لیتوانی موسسه حقوقي ملك پور و موسسه مشاوره اي mie اتريش هيچگونه خدمات و مشاوره اي در زمينه ي پناهندگي انجام نميدهند و اين مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهي عموم از مضرات و خطرات پناهندگي ميباشد. این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور است و…