ازدواج در یونان
,

مهاجرت به یونان از طریق ازدواج

ازدواج در یونان قطعاً برای شما تبعاتی خواهد داشت. حتی اگر هنوز به مرحله تابعیت یونان نرسیده باشید تقریباً از تمامی حقوق شهروندی این کشور برخو…