, ,

موسسات معتبر کاریابی در بلاروس

موسسات معتبر کاریابی در بلاروس   موسسات معتبر کاریابی در بلاروس برای بیش از ۱۵ سال، فرصت اشتغال به کار بین المللی را  برای متقاضیان کار در بلاروس با حقوق و دستمزد مناسب، و پیک جهانی اشتغال به مشتریان و شرکت های جذب نیروی انسانی فراهم کرد…