,

اخذ اقامت بلاروس از طریق پناهندگی

  پناهندگی در بلاروس موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاوره ای در زمینه ی پناهندگی انجام نمیدهند و این مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهی عموم از مضرات و خطرات پناهندگی میباشد. نظام حقوقی کشوربلاروس در خصوص تا…