اقامت استونی
ویزای تحصیلی نروژ
مهاجرت به کشورهای حوزه خلیج فارس
تحصیل مهندسی نروژ
اقامت دائم کانادا از طریق برنامه استانی ساسکاچوان
اعزام دانشجو به ژاپن
اعزام دانشجو به قبرس
اعزام دانشجو به ایسلند