فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
مهاجرت کاری به آلمان
میم زز پرسیده شد 7 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت کاری به آلمان
میم ز پرسیده شد 7 ساعت قبل  • 
1 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
امادگی کودک
امادگی کودک پرسیده شد 14 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت به آلمان با مدرک خیاطی
یوسف عطایی پرسیده شد 15 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
شرایط تحصیل پزشکی آلمان و چک
نرگس رهایی پرسیده شد 15 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
شرایط اخذ ویزای نامزدی آمریکا
تقی صفری پرسیده شد 15 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
درخواست پناهندگی در ایتالیا با پاسپورت جعلی
توماج حقی پرسیده شد 15 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
اخذ ویزای همراه برای والدین
فرید باقری پرسیده شد 15 ساعت قبل  • ,
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
بهترین کشور برای تحصیل در مدارس
معین تابش پرسیده شد 16 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
اخذ ویزای 190 استرالیا
عطا لولایی پرسیده شد 16 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز


توضیحات استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

video پاسخ های همگانی

فایل صوتی استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

audio پاسخ های همگانی