فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
آلمان کار مهاجرت
امیر حسین پور پاسخ 2021 سال قبل  • 
19 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
co-op
امیر حسین پور پاسخ 2021 سال قبل  • 
57 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
روند شروع زندگی پس از ورود به اتریش
امیر حسین پور پاسخ 2021 سال قبل  • 
31 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت کاری به اروپا
melodyshakourzadeh پاسخ 2021 سال قبل  • 
38 نمایش3 پاسخ-1 امتیاز
انتخاب کشور مناسب
امیر حسین پور پاسخ 2021 سال قبل  • 
23 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
انتخاب کشور و مسیر مناسب مهاجرت
melodyshakourzadeh پاسخ 2021 سال قبل  • 
33 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
فرم ارزیابی بورسیه
farzad.bagheri1300 پاسخ 2021 سال قبل  • 
24 نمایش0 پاسخ-2 امتیاز
مهاجرت کاری به اروپا
melodyshakourzadeh پاسخ 6 روز قبل  • 
44 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
job offer فیزیوتراپی در استرالیا
melodyshakourzadeh پاسخ 6 روز قبل  • 
24 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
انتخاب کشور مناسب
farzad.bagheri1300 پاسخ 6 روز قبل  • 
37 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
انتخاب رشته ورزشی
امیر حسین پور پاسخ 6 روز قبل  • 
26 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تحصیل در خارج از کشور
farzad.bagheri1300 پاسخ 6 روز قبل  • 
32 نمایش1 پاسخ-1 امتیاز
مقایسه کارت آبی و قرمز سفید قرمز
امیر حسین پور پاسخ 6 روز قبل  • 
18 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تحصیلی کانادا
farzinkargar پاسخ 1 هفته قبل  • 
60 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
دلیل ریجکتی
farzinkargar پاسخ 1 هفته قبل  • 
44 نمایش2 پاسخ0 امتیاز


توضیحات استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

video پاسخ های همگانی

فایل صوتی استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

audio پاسخ های همگانی