اخذ اقامت از طریق ویزای کار در لهستان

آیاخواهان کار در لهستان می باشید ؟ آیامی خواهید چگونگی اخذ ویزای کاری لهستان را بدانید؟ آیادرپی کسب اطلاعات ومزایای کاردر لهستان می باشید؟ اگرمی خواهید بدانید بهترین راه مهاجرت به لهستان  چه راهی است ، اگر می خواهید بدانید کار در لهستان برای چه افرادی میسر می باشد ،اگرمی خواهید بدانید مهاجرت کاری به  لهستان برای شما تاچه حدامکان پذیراست ،اگرمی خواهید بدانید اخذ ویزای کاری لهستان  چه مراحلی رانیازمند می باشد،بااین مقاله همراه ماباشید. مادراین مقاله سعی نموده ایم تمامی شرایط کار در لهستان  وچگونگی مهاجرت کاری لهستان  را برای شما عزیزان بازگونماییم  .برای اینکه ازجامع ترین اطلاعات کاردرلهستان  وهمچنین مهاجرت کاری لهستان  آگاه شوید با این مقاله همراه ما باشید  . شمابامطالعه این مقاله خواهید توانست به تخصصی ترین اطلاعات کاردر لهستان ،و اخذویزای کاری لهستان پی برده وبا بینش بازتری برای اخذویزای کاری لهستان  اقدام نموده.وراه مهاجرت کاری به لهستان را برای خود فراهم نمایید.شماهمواره می توانید باتمامی دفاترهمکارموسسه ملک پور تماس حاصل نموده وبهترین وکامل ترین اطلاعات رادرخصوص کاردرلهستان و مهاجرت کاری لهستان  ازطریق تلفنی ورایگان به دست آورید.موسسه حقوقی ملک پور دارای جامع ترین اطلاعات درخصوص کاردر لهستان  می باشد ،شمامی توانید ازطریق موسسه حقوقی ملک پور این اطلاعات دست پیداکنید.

مدارک مورد نیاز برای کار کردن خارجی ها در لهستان

 

اتباع کشورهای غیر از اتحادیه اروپا که بر پایه ویزای اقامت کار موقت و ویزای اقامت بلند مدت اتحادیه اروپا در لهستان ساکن هستند، به مدارک بیشتر برای داشتن حق کار در این کشور نیاز ندارند.

در اصل، اتباع کشورهای غیر از اتحادیه اروپا که بر اساس ویزا یا اجازه اقامت برای یک دوره ثابت در لهستان اقامت دارند، در صورتی که مجوز کار داشته باشند، می توانند استخدام شوند.

شهروندان بلاروس، مولداوی، فدراسیون روسیه، اوکراین و جمهوری ارمنستان می توانند بدون اخذ ویزای کار برای مدت ۶ ماه در ۱۲ ماه متوالی طبق درخواست سپردن کار به فرد خارجی استخدام شوند.

 

ویزای اقامت موقت و ویزای کار در لهستان

اتباع خارجی که قصد قانونی کردن اقامت خود در لهستان به موجب شروع و یا ادامه کار در لهستان را دارند، باید برای اقامت موقت و ویزای کار درخواست دهند.

در مورد درخواست اقامت موقت و اجازه کار، جدا از اسناد اصلی که برای اجازه اقامت موقت لازم است، فرد خارجی همچنین باید مدارک زیر را ارائه دهد:

 • بیمه درمانی (مدارکی که داشتن بیمه درمانی را تایید می کند).
 • مدارکی که تایید می کند که فرد خارجی درآمدی پایدار و منظم برای پوشش هزینه های زندگی خود و دیگر اعضای وابسته به خانواده دارد؛
 • مدارکی که تضمین محل اقامت فرد باشد؛
 • اطلاعاتی از عضو گروه مدیران شهر در ارتباط با نتایج آزمون بازار کار؛ و یا مدارکی که تایید معافیت از مجوز کار باشد.
 • قرارداد کار و یا توافق قانون مدنی با یک کارفرما؛
 • یک اظهارنامه مالیاتی، مانند PIT؛
 • یک گواهی از تعهدات مالی صادر شده از طرف اداره مالیات

 

نکته مهم! اتباع خارجی که برای اجازه اقامت موقت به دلیل کار در لهستان درخواست می دهند، موظف به اخذ ویزای کار در لهستان نیستند. در صورت اقامت موقت و اجازه کار، کارت اقامت صادر شده نشان دهنده حق فرد خارجی برای شروع به کار در لهستان به نمایندگی از یک کارفرمای خاص و طبق شرایط و ضوابط مقرر در تصمیم اعطای مجوز است.

تصمیم اعطای اقامت موقت و اجازه کار شامل اطلاعات کارفرمای فرد خارجی، موقعیتی که فرد خارجی در آن استخدام خواهد شد، پایین ترین درآمدی که فرد خارجی در موقعیت مورد نظر دریافت می کند، ساعت کاری و نوع قراردادی که به موجب آن فرد خارجی استخدام می شود.

در صورتی که فرد خارجی در نظر دارد برای چندین کارفرما کار کند، این کارفرمایان و شرایط و ضوابط برای انجام کار مشخص باید به طور جداگانه برای هر یک از طرفین (کارفرما) تنظیم شود. اگر فرد خارجی کار خود را با هر یک از کارفرمایان ذکر شده خاتمه می دهد، فرد خارجی باید کسی که اجازه اقامت و موقت و کار صادر کرده را در عرض ۱۵ روز کاری از لحظه قطع اشتغال اطلاع دهد.

اگر فرد خارجی معاف از اجازه کار در لهستان باشد، در این صورت تصمیم اعطای ویزای کار و اقامت موقت نباید شرایط و ضوابط برای انجام کار را مشخص کند.

درآمد فرد خارجی نباید کمتر از درآمد کارکنانی باشد که همان ساعت کاری را در یک موقعیت قابل مقایسه انجام می دهند، باشد.

اقامت موقت و اجازه کار برای مدت حداکثر ۳ سال اعطا می شود. با این حال، مدت اعتبار ویزای اقامت و کار ممکن است کوتاه تر است. معمولاً دوره ای که اجازه اقامت موقت و کار صادر می شود، بستگی به اسناد ارائه شده از طرف فرد خارجی دارد. برای مثال، اگر فرد خارجی قرارداد کار با کارفرما برای یک دوره ۲ ساله امضا کرده باشد، به محل اقامت موقت و ویزای کار نیز برای یک دوره ۲ ساله صادر می شود.

اگر فرد خارجی بخواهد برای کارفرمای دیگری کار کند و یا به موجب شرایطی متفاوت از آنچه در تصمیم اعطای اجازه کار و اقامت موقت مشخص شده است، در صورت درخواست او، اجازه کار و اقامت در هر لحظه توسط مرجع ذیصلاح در محل اقامت فرد خارجی اصلاح می شود.

در صورت تغییر اقامت، محل سکونت، نام و یا صورت قانونی کارفرما یا در صورتی که کارفرما به طور کامل یا محدود در استخدام کارفرمای دیگری باشد، در آن صورت اصلاح یا تغییر اقامت موقت و ویزای کار لازم نیست.

وایود باید ویزای کار و اقامت موقت را لغو کند، در صورتی که موقعیت مندرج در مجوز تغییر کرده باشد و یا اگر درآمد کاهش یافته و مجوز تغییر نکرده باشد.

وایود باید حاضر به شروع بررسی برای اعطای اقامت موقت و اجازه کار نشود، در صورتی که فرد خارجی:

 1. برای یک دوره مشخص زمانی توسط یک کارفرما برای کار در لهستان استخدام شده باشد و خود کارفرما در خارج از لهستان باشد.
 2. به موجب تعهدات مندرج در معاهدات بین المللی در تسهیل ورود و اقامت موقت دسته خاصی از افراد که با ارز و یا سرمایه گذاری وارد خاک لهستان می شوند.
 3. به انجام فعالیت های اقتصادی در لهستان بپردازد.

خارجی ساکن در لهستان به موجب اقامت موقت و ویزای کار موظف به اطلاع رسانی به وایود ذیصالح در مورد محل اقمت فعلی خود در صورت از دست دادن کار خود با هر یک از کارفرمایان ذکر شده در مجوز اعطای اقامت موقت و ویزای کار، ظرف ۱۵ روز کاری پس از قطع اشتغال است. اگر فرد خارجی ظرف مدت ۳۰ روز از لحظه ای قطع اشتغال و اطلاع رسانی این مسئله به وایود کار دیگری پیدا نکند، اقامت موقت ویزای کار او لغو می شود. اگر فرد خارجی یک کارفرمای جدید پیدا کند و اقامت موقت و مجوز کار جدید بگیرد، می تواند به شکل قانونی به اقامت خود در لهستان ادامه دهد.

 

صنایع عمده: ماشین سازی، مواد غذایی و نوشیدنی، مواد شیمیایی، آهن و فولاد، کشتی سازی، شیشه، پارچه، معدن زغال سنگ.

صنایع جانبی: کشاورزی و تولید وسایل فلزی.

مشاغل موردنیاز: نمایندگان فروش و دفاتر عمومی، صنعتی، ساخت و ساز و کارگران فنی.

شرکت های بزرگ: بانک PKO لهستان (بانک های منطقه ای)، PGE (برق رسانی)،  PZU Grupa (بیمه)، گروه پیجینیگ[۱] (نفت و گاز)، KGHM PolskaMiedz (فلزات و معدن)، اورلن PKN (نفت و گاز)، گروه Tauron ( تاسیسات الکتریکی).

 

میانگین ساعت کاری: ساعت کاری نباید بیشتر از هشت ساعت در روز، یا ۴۰ ساعت در پنج روز کاری هفته باشد. ساعت اضافه کاری امکان پذیر است، مانند شب کاری (بین ۹ شب و ۷ صبح).

تعطیلات: مرخصی سالانه پس از ماه اول کار تعلق می گیرد. کارمندانی که برای یک سال و یا بیشتر کار کرده اند، حداقل ۲۰ روز مرخصی سالانه با حقوق دارند؛ ۲۶ روز اگر برای بیش از ۱۰ سال کار کرده باشند.

نرخ مالیات: سیستم مالیاتی لهستان تصاعدی است. هرچه درآمد بالاتر باشد، نرخ مالیات بالاتر است. نرخ مالیات بر درآمد پرداخت ۱۸٪ است، اگر درآمد بین ۳۰۹۱ زلوتی و ۸۵۲۵۸ زلوتی باشد. اگر درآمد بیش از ۸۵۲۵۹ زلوتی باشد، باید ۳۲٪ مالیات بر درآمد پرداخت کنید.

 

درخواست کار

خارجی ها و لهستانی های جویای کار می توانند از خدمات دفاتر کار منطقه ای در لهستان برای پیدا کردن کار استفاده کنند. این دفاتر را می توان در بسیاری از شهرهای بزرگ یافت و با ارائه مدرک تحصیلی، هر گونه گواهی آموزشی مربوط به کار و کارت شناسایی شخصی ثبت نام کرد. با اینحال تعداد این دفاتر محدود است و می توانید در آژانس های استخدام خصوصی به نتایج بهتری برسید.

همچنین می توانید به صورت آنلاین از طریق وب سایت استخدام برای کار درخواست دهید، که در خارج از لهستان نیز قابل انجام است. با این وجود، برای برخی از مراحل مصاحبه باید به صورت حضوری مراجعه کنید.

بنابراین راه های گوناگونی برای کار در لهستان و ورود به لهستان و کسب اقامت و تابعیت لهستان وجود دارد .شما دوستان عزیز اگر می خواهید از طریق کار درلهستان  و مهاجرت کاری لهستان به این کشور مهاجرت نمایید، قبل از هر اقدامی ،با دفاتر موسسه ی حقوقی ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاورین متخصص ما مشاوره ی رایگان و تلفنی دریافت نمایید.

اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

سمیرا یاوری

 

2 پاسخ
 1. علی گفته:

  سلام
  لیسانس مکانیک خودرو دارم البته کاردانی ام ساخت و تولیده برای کار در کشور لهستان میخوام اقدام کنم. سابقه بیمه ۶سال هم دارم و سنم۲۹ ساله و متاهل.
  دقیقا برای استارت کار از کجا باید شروع کنم؟چطوری؟
  آیا لهستان سفارت داره توی ایران؟
  برای کار در لهستان و نام نویسی به چه سایتی باید مراجعه کنم که معتبر هم باشه؟
  اندکی زبان هم بلدم چون با آلمانی ها کار میکردم.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  پاسخ
  • elnaz qanavati گفته:

   سلام برای این منظور باید شرایط شما بررسی گردد.پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری با دفاتر ما از طریق شماره ۰۲۱٫۴۹۱۹۶۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.