,

مهاجرت به ترکیه

مهاجرت به ترکیه

 

شرایط مهاجرت به ترکیه 2018 را در این مقاله بررسی مینماییم ، کشور ترکیه یک کشور اوراسیایی است که در منطقه خاورمیانه واقع شده است .ترکیه در یکی از حساس ترین مناطق جهان به لحاظ جغرافیایی است که دارای موقعیت راهبردی و بسیار خوبی می باشد. سعی ما در نوشته حاضر  این است که نظام سیاسی کشور ترکیه  ، هزینه های زندگی در ترکیه و مسائل مربوط به اخذ تابعیت  ترکیه را بررسی نماییم . همچنین بیان کنیم که کشور ترکیه از کدام یک از سیستم های حقوقی کامن لا یا حقوق نوشته تبعیت می نماید تا حدودی نمای کلی از نظام حقوقی کشور ترکیه نیز به دست داده شود . برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اطلاعات مهاجرت از طریق مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل در ترکیه ، مهاجرت به ترکیه از طریق کار در ترکیه ، مهاجرت به ترکیه از طریق خرید ملک در ترکیه ، مهاجرت به ترکیه از طریق سرمایه گذاری در ترکیه ، مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی در ترکیه و … می توانید به سایت ملک پور مراجعه فرمایید و یا با مشاورین مجرب و کارشناسان در زمینه مهاجرت تماس حاصل فرمایید.

سوالاتی که می توان در این زمینه مطرح نمود :

تابعیت کشور ترکیه به چه کسانی داده می شود؟  نظام حقوقی و سیاسی ترکیه چگونه است؟ آیا ترکیه کشور مناسبی برای اقامت است؟ . هزینه های زندگی  و وضعیت اقتصادی در کشور ترکیه چگونه است؟

 

  تابعیت کشور ترکیه

نظام حقوقی ترکیه به گونه ای است  که با نظام حقوقی اروپا مشابهت های فراوانی دارد. برای مثال حقوق مدنی ترکیه از قانون مدنی سوئیس ، حقوق تجارت و حقوق تعهدات آلمان .و حقوق اداری ترکیه از فرانسه و قانون مجازات آن هم از ایتالیا گرفته شده است.

بنابراین ترکیه  دارای  یک نظام حقوقی نوشته است .

در مورد  تابعیت کشور ترکیه باید گفت که ترکیه از اصل خون پیروی می کند یعنی چنانچه پدر یا مادر کودک ترکیه ای باشند فرزند نیز به تبع آنها ترکیه ای محسوب می شود . بنابراین  در ترکیه تفاوتی بین پدر یا مادر وجود ندارد و هریک از آنها می توانند چنانچه تابعیت ترکیه را داشته باشند فرزند را نیز تبعه کشور ترکیه نمایند. که  قانون اساسی ترکیه اشخاص زیر را تابع کشور ترکیه دانسته است:

– هرکس که به واسه رابطه شهروندی به کشور ترکیه ملتزم شده باشد

– هرکس که از پدر یا مادر ترکیه ای متولد شود

– تابعیت و شهروندی ترکیه می تواند به موجب شرایط قانونی کسب شود .

– تابعیت ترکیه از هیچ کس سلب نمی شود مگر آنکه شخص عملی را انجام دهد که خیانت به کشور محسوب شود .

کودکان زیر ۱۸ سال که به وسیله اشخاصی که تبعه ترکیه هستند به فرزند خواندگی گرفته می شوند به طور خودکار تابعیت ترکیه را کسب می نمایند . همچنین طبق قانون تابعیت و شهروندی ترکیه کودکی که در ترکیه متولد می شود اما از طریق پدر یا مادر بیگانه خود تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد تابعیت ترکیه به او داده می شود.(ماده ۸)

فایل صوتی توضیحات آقای ملک پور در باب مهاجرت به ترکیه

audio مهاجرت به ترکیه

 چگونگی کسب تابعیت  کشور ترکیه

قانون شهروندی ترکیه در مورد اینکه چگونه اشخاص خارجی می توانند تابعیت ترکیه را اخذ کنند شرایطی را بیان کرده است(ماده ۵) که به موجب آن تابعیت کشور ترکیه به وسیله تولد یا بعد از تولد اخذ می شود . اشخاصی که در ترکیه متولد می شوند و پدر یا مادر آنها تابعیت ترکیه را دارد به کودک نیز تابعیت ترکیه داده می شود. اما در مورد کودکی که در ترکیه متولد می شود ولی پدر ومادر خارجی دارد در صورتی تابعیت ترکیه به او داده می شود که با تولد از طریق پدر یا مادر خارجی تابعیت هیچ کشوری به او داده نشده باشد بنابراین به طور فرعی سیستم خاک پذیرفته شده است.

همچنین  اشخاص خارجی  می توانند تابعیت ترکیه را با تصمیم مقامات صالح در صورت وجود شرایط قانونی مقرر در این قانون به دست آورند (م ۱۰)البته مقامات صالح در صورت وجود شرایط به طور مطلق التزامی به قبول شخص به تابعیت ترکیه ندارند .شرایطی که شخص باید داشته باشد  :

– شخص طبق قانون کشور خودش یا طبق قانون ترکیه (زمانی که  اشخاص  فاقد تابعیت هستند( به سن بلوغ رسیده باشد. و ۵ سال متوالی  قبل از در خواست در ترکیه مقیم بوده  و قرائن و اوضاع و احوال حاکی از قصد ماندن شخص در ترکیه باشد.دارای شخصیت اخلاقی مناسب و   بیماری خاص واگیردار که برای مردم خطرناک باشد نداشته باشد. همچنین باید بتواند در حد کافی به زبان ترکی صحبت کرده و درآمد کافی برای تامین هزینه های خودش و همراهان داشته باشد .همچنین قبول تابعیت او تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی محسوب نشود.

اشخاص بیگانه ای که با شهروندان ترکیه ازدواج می کنند و سه سال  از زندگی مشترک  آنها گذشته باشد  چنانچه دارای شرایط مطرح شده باشند می توانند برای کسب  تابعیت ترکیه اقدام نمایند که آن شرایط عبارتند از:

– با همسر خود در ترکیه اقامت داشته باشد مگر اینکه همسر فوت کرده باشد.

– از اقداماتی که زندگی زناشویی را به خطر می اندازد اجتناب کرده باشند

– تهدیدی علیه نظم عمومی و امنیت نباشد

برخی از اشخاص به عنوان استثنا  می توانند با تایید هیئت وزیران تابعیت ترکیه را کسب نمایند (م ۱۲قانون شهروندی ترکیه) کسانی هستند که:

– بخواهند کارخانه صنعتی در ترکیه تاسیس نمایند یا طرحی برای  ارائه خدمات برجسته در زمینه های علمی ، تکنولوژی ، فرهنگی ، اجتماعی یا هنری  داشته باشند .

– کسانی که قبول تابعیت آنها ضروری و لازم تشخیص داده شود .

_ اشخاصی که به عنوان مهاجرشناخته شوند

 

 

اخذ تابعیت مجدد ترکیه

قانون شهروندی ترکیه ( مواد ۱۴و۱۵)مواردی را بیان می کند که طبق آن اشخاصی که تابعیت ترکیه ای خود را از دست داده اند می توانند با تصمیم هیئت وزیران  برای کسب دوباره تابعیت ترکیه اقدام کنند که خود به دو گروه تقسیم شده اند. یک: اشخاصی که بدون شرط اقامت می توانند دوباره تابعیت را اخذ کنند

دو : اشخاصی که در صورت اقامت می توانند دوباره به تابعیت ترکیه در بیایند.

 • اشخاصی که بدون شرط اقامت می توانند با تصمیم هیئت وزیران دوباره به تابعیت ترکیه بازگردند اشخاص زیر هستند:

– اشخاصی که تابعیت ترکیه ای خود را با مجوز ترک نموده اند

– اشخاصی که تابعیت ترکیه ای خود را به دلیل اینکه پدر و مادر آنها از کسانی بودند که با توجه به ماده ۲۱ این قانون در ظرف مدت مشخص از حق انتخاب تابعیت ترکیه برخوردار نشده اند و به تابعیت ترکیه در نیامده اند

۲- اشخاصی که می توانند مجددا با تایید هیئت وزیران  به تابعیت ترکیه در بیایند  ولی مشروط به وجود اقامت در ترکیه می باشد:

اشخاصی که از انها طبق مواد ۲۹ و ۳۴ قانون شهروندی ترکیه سلب تابعیت شده است می توانند با تایید هیئت وزیران در صورت ۳ سال اقامت در ترکیه تابعیت ترکیه را مجددا کسب نمایند.

سلب تابعیت در کشور ترکیه می تواند صورت بگیرد(ماده ۲۹)اما باید با تصمیم هیئت وزیران باشد :

– اشخاصی که علی رغم اخطار به  آنها  به کشور خارجی خدماتی را ارائه کرده اند که با منافع کشور ترکیه ناسازگار است

– اشخاصی که به طور داوطلبانه بدون اجازه هیئت وزیران به دولتی که در جنگ با ترکیه است خدمات ارائه کرده اند.

– اشخاصی که بدون اخذ مجوز به خدمت سربازی در کشور خارجی رفته  باشند

همانطور که در بالا ذکر شد این اشخاص می توانند در صورت اقامت در ترکیه مجددا به تابعیت کشور ترکیه در بیایند .

 

 

نظام سیاسی کشور ترکیه

کشور ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه شناخته می شود که با کشورهای ایران ، ارمنستان،گرجستان ، آذربایجان، ، بلغارستان ، یونان ، عراق و سوریه همسایه است که در شمال آن دریای سیاه وغرب آن دریای مدیترانه ودو دریای کوچک مرمره و اژه  قرار گرفته اند.

ترکیه  به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار حساس خود گذرگاه بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی است و ایران نیز از ترکیه برای  ترانزیت کالا و انرژی استفاده می کند .جمعیت ترکیه در سال ۲۰۱۵، هفتاد وهفت میلیون نفر برآورد شده است . حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم به دین اسلام پایبند هستند  .پایتخت ترکیه شهر آنکارا است که در سال ۱۹۲۳ از زمانی که جمهوری ترکیه تشکیل شد پایتخت ترکیه از استانبول به آنکارا تغییر یافته است اما هم اکنون نیز شهر استانبول سومین شهر توریستی جهان و بزرگترین شهر ترکیه محسوب می شود .

ترکیه دارای نظام پارلمانی است یعنی محور اصلی کشور  نمایندگان و مجلس این کشور هستند اما در ترکیه با  اینکه نظام پارلمانی است اختیاراتی نیز به رئیس جمهور مانند ریاست کل قوا و یا بازگرداندن مصوبات مجلس نمایندگان و در صورت اصرار پارلمان برگزاری همه پرسی داده شده است . رئیس جمهور توسط نمایندگان با رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس ملی برای مدت ۵ سال انتخاب می شود.انتصاب اعضای شوراهای عالی و رؤسای دانشگاه های ترکیه و قضات دادگاه قانون اساسی نیز از اختیارات رئیس جمهور ترکیه می باشد .

اقتصاد  ترکیه

همانطور که می دانید مسئله اقتصاد یکی از مهم ترین عوامل برای سنجش سطح توسعه یافتگی یک کشور است و اشخاصی که می خواهند در یک کشور زندگی کنند شرایط اقتصادی و هزینه های زندگی آن کشور می تواند در تصمیم گیری افراد برای زندگی تاثیر گذار باشد. بنابراین لازم است در مورد اقتصاد کشور ترکیه نیز مطالبی گفته شود.

صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۱ اقتصاد کشور ترکیه را به عنوان بازار در حال ظهور تعریف کرده است .۱و همچنین سازمان سیا ترکیه را از کشورهای  توسعه یافته معرفی نمود۲. و از کشور هایی است که در محصولات کشاورزی ، نساجی و وسایل حمل ونقل و وسایل موتوری پیشرفت های زیادی داشته است .و می توان بخش های اصلی اقتصاد ترکیه را در بخش های کشاورزی و بخش صنعت شامل پارچه و لباس ، کشتی سازی ، صنایع دفاعی ، و صنعت فولاد آهن و پیمانکاری و ساخت و ساز و گردشگری دانست. همچنین ترکیه دارای منابع طبیعی نفت و گاز و انرژی زمین گرمایی می باشد.

مطلبی که قابل ذکر است نابرابری منطقه ای  درثروت   در ترکیه است . که ثروت در غرب و شمال غربی ترکیه متمرکز شده و قسمت شرق و جنوب شرق جمعیت فقیر زیادی وجود دارند و همچنین نرخ بیکاری نیز در این نواحی زیاد است .۲

در مورد هزینه های زندگی در ترکیه باید گفت هزینه زندگی در شهر های مختلف می تواند متفاوت باشد همچنین نسبت به هر شخص نیز می تواند متفاوت باشد اما در مجموع و به طور متوسط  می توان گفت که هزینه زندگی در ترکیه بدون احتساب اجاره حدود ۳۳% کمتر از کشور آلمان و هزینه اجاره نیز حدود ۵۶% کمتر از آلمان است که در مجموع می توان گفت هزینه زندگی در ترکیه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ یورو متغیر می باشد.۳

از مجموع مطالبی که گفته شد می توان گفت کشور ترکیه  کشوری توسعه یافته  و دارای موقعیت جغرافیایی مناسبی است . نظام سیاسی کشور ترکیه یک نظام پارلمانی است که به رئیس جمهور هم اختیارات زیادی داده شده است و نظام حقوقی آن یک نظام حقوقی نوشته و برگرفته از نظام حقوقی اروپا ست. در مورد حقوق تابعیت ترکیه این کشور از اصل خون پیروی کرده است که هر یک از پدر یا مادر می تواند به فرزند تابعیت ترکیه را اعطا کند .وضعیت اقتصادی کشور ترکیه در مجموع مناسب و در حال رشد است و هزینه های زندگی در آن بسته به هر شخص و هر شهر متفاوت است که در مجموع می توان به طور میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو در ماه تخمین زد.

 

در صورت نیاز به مشاوره در باب مهاجرت به ترکیه از راههایی همچون تحصیل در ترکیه ، کار در ترکیه ، خرید ملک در ترکیه ، سرمایه گذاری در ترکیه ، پناهندگی در ترکیه و … می توانید با مشاورین مجرب و کارشناسان ما در زمینه مهاجرت در دفتر مرکزی ما در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران تماس حاصل فرمایید.

 

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (۱۱ نظرات, میانگین: ۴.۶۴ از طریق ۵)
Loading...
10 پاسخ ها
 1. مریم می گوید:

  من و همسرم برایی مهاجرت تصمیم داریم به ترکیه بیایم و پسرمون۸سالشه برایی تحصیل پسرمون مشکلی پیش نمیاد و اینکه پسرمون که زبان بلد نیست از چه مقطعی شروع به تحصیل میکنه

  پاسخ
 2. مبینا می گوید:

  سلام من دیپلم فنی دارم و ۲۳سالمه میخوام دانشگاه ثبت نام کنم.به نظرتون میشه ثبت نام کرد یانه؟من مدرک هلال احمر،بهیاری،تکنسین داروخانه هم دارم به درد میخوره یا نه؟؟

  پاسخ
  • m.n می گوید:

   با سلام دوست گرامی
   رشته ی مورد نظر شما در دانشگاهی که میخواهید،مدارک زبان و … نیاز است تا بتوان مشاوره کاملی به شما ارائه نمود.لذا برای اخذ مشاوره با دفاتر ما از طریق شماره 02149196000 تماس حاصل نمایید.

   پاسخ
 3. Ali می گوید:

  سلام خسته نباشيد.من در يكي از كارگاه هاي بسته بندي پوشاك در تركيه مشغول كار هستم امكان گرفتن اقامت از موسسه هست ؟؟و هزينه ان چقدر ميشود؟

  پاسخ
  • P.Taghavi می گوید:

   با سلام و عرض ادب و احترام به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان تنها در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود و هزینۀ آن با توجه به شرایط شما متفاوت خواهد بود، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم خواهشمندیم با دفاتر ما از طریق شماره ۴۹۱۹۶۰۰۰ (۰۲۱) ارتباط بگیرید.

   پاسخ
 4. ازاده می گوید:

  سلام سوالی دارم.اگر فرزند من در دوره دبستان در ترکیه تحصیل کند ایا مسله ویزا و زندگی در انجا حل میشود برای من به عنوان همراه و او؟ایا میتوانم سفری به ترکیه کنم و فرزندم رو ثبت نام کنم یا پذیرش و شرایط خاص لازم است؟تشکر

  پاسخ
  • n hashemee می گوید:

   با سلام و عرض ادب و احترام
   احترامآ ضمن تشکر فراوان از خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار
   بعرضتان میرسانیم که به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود ، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم و پاسخگوی تعداد کثیر ایمیل های ارسال شده از عزیزانی که به ما لطف دارند با سرعت بیشتری باشیم ، خواهشمندیم با دفاتر ما تماس گرفته و مشاوره رایگان تلفنی دریافت بفرمایید.

   پاسخ
 5. مهرداد می گوید:

  سلام ببخشید اگر مادر وپدر به عنوان توریست به ترکیه بروند و فرزندشان اونجا به دنیا بیاورد تابعیت ترک به فرزند میدهند یا نه؟
  با تشکر

  پاسخ
  • mie.editor2 می گوید:

   با سلام و عرض ادب. خیر نظام کشور ترکیه بر اساس خون می باشد و از طریق پدر تابعیت می گیرند. برای اخذ اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با دفتر مرکزی ما در وین از طریق شماره ۴۹۱۹۶۰۰۰ (۰۲۱) ارتباط بگیرید.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.