اخذ اقامت ژاپن از طریق تولد فرزند

در این مقاله سعی بر این داریم تمامی قوانین مربوط به اخذ اقامت ژاپن از طریق تولد فرزند را شرح دهیم. فهم این موضوع که آیا اقامت ژاپن از طریق تولد فرزند اکتسابی است یا خیر خود کمک بزرگیست به افرادی که متقاضی اخذ اقامت کشور ژاپن از طریق تولد فرزند می باشد.
اینکه شما متقاضیان عزیز جهت این امر چه مدارکی نیاز دارید و اینکه مدارک خود را در چه بازه های زمانی و به کدام دفاتر حقوقی ارائه دهید تا اخذ اقامت ژاپن از طریق تولد فرزند میسر گردد میتواند موضوعات اصلی متن زیر باشد.
در ادامه با استناد به متونی که در ذیل آورده شده و عیناً ترجمه مفاد قانونی کشور ژاپن است شما تمامی قوانین اخذ اقامت ژاپن از طریق تولد فرزند را خواهید آموخت.
موسسه حقوقی ملک پور مفتخر است به متقاضیان اخذ مشاوره های حقوقی در باب اخذ اقامت ژاپن از طریق تولد فرزند خدماتی را به طور مشاوره ای ارائه دهد همچنین در تمامی فرایند ها و مراحل حقوقی مذکور که در این مقاله به آن اشاره شد نیاز خواهید داشت یک مشاور، حقوقدان یا وکیل مهاجرتی در کنار شما باشد که در این باب می توانید از مشاورین موسسه حقوقی ملک پور کاملا مشاوره اخذ نمایید.
قانون ملیت ژاپنی تصریح می¬کند که چنانچه هنگام تولد فرزند هر یک از پدر یا مادر دارای ملیت ژاپنی باشند، کودک نیز دارای ملیت ژاپنی می¬شود. ولی کلمه¬ی «پدر» در اینجا به معنی پدری است که به¬طور قانونی متأهل است. درنتیجه در صورتی که کودکی از یک مادر با ملیت خارجی و پدری با ملیت ژاپنی که رسماً ازدواج نکرده¬اند متولد شود، فقط وقتی ملیت ژاپنی به کودک داده می-شود که پدر از لحاظ قانونی کودک خود را به رسمیت بشناسد. در مقابل وقتی کودکی از یک مادر با ملیت ژاپنی و پدری با ملیت خارجی متولد می¬شود که رسماً ازدواج نکرده¬اند، خودبه¬خود ملیت ژاپنی به کودک داده می¬شود چراکه میان مادر ژاپنی و فرزند متولد شده خویشاوندی خونی وجود دارد. لطفاً توجه داشته باشید: به فرزندی که زیر ۲۰ سال سن دارد و فوری پس از تولدش توسط پدر ژاپنی خود (در موردی که پدر و مادر رسماً ازدواج نکرده¬اند) به¬طور قانونی به رسمیت شناخته شده است نیز ملیت ژاپنی داده خواهد شد.
اخیراً پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دیوان عالی کشور در جولای ۲۰۰۸ این ماده در قانون ملیت ژاپنی قید شد. به این ترتیب اگر کودکی بدون ازدواج رسمی زن و مرد متولد شود پس از شناخت رسمی و قانونی توسط پدر، ملیت ژاپنی به کودک داده خواهد شد و شاید این امکان وجود داشته باشد که مادر جهت بزرگ کردن فرزند به صورت قانونی در ژاپن ساکن شود.
در صورتی که هر دو والدین (پدر و مادر) خارجی باشند، ملیت فرزند خودبه¬خود ژاپنی خواهد شد.
البته این امکان وجود دارد که ملیت پدر و مادر خارجی خود را نیز اکتساب کند.
اگر کودکی در ژاپن متولد می¬شود باید اطلاعات او در طول ۱۴ روز پس از تاریخ تولد در نزدیک¬ترین اداره دولتی ثبت شود.
ملیت فرزند متولد شده در خارج از ژاپن
وقتی کودکی از زن و شوهری قانونی با دو ملیت خارجی و ژاپنی در خارج از ژاپن متولد می¬شود، ممکن است ملیت ژاپنی به کودک داده شود. در این مورد همچنین ممکن است ملیت کشور محل تولد به کودک داده شود.
اگر کودکی خارج از ژاپن متولد می¬شود، اطلاعات تولد او باید در طول سه ماه پس از تاریخ تولد در نزدیک¬ترین سفارت یا کنسولگری ژاپن ثبت شود (این امکان نیز وجود دارد که اطلاعات لازم به طور مستقیم به اداره مربوطه در ژاپن ارسال شود).
عدم ثبت اطلاعات در طول این سه ماه ممکن است منجر به این شود که ملیت ژاپنی کودک معطوف به تاریخ تولد از دست برود. بااین¬حال به شرطی که فرزند متولد شده تا ۲۰ سالگی بتواند اقامت خود را در ژاپن ثابت کند ملیت ژاپنی به او داده می¬شود.
تابعیت دوگانه در ژاپن
همان¬طور که ذکر شد در برخی موارد ممکن است فرزند متولد شده از یک خارجی و یک ژاپنی دارای تابعیت دوگانه شود. اگر کودک دارای «تابعیت دوگانه» شود لازم است که آگهی رزرو ملیت ژاپنی و اطلاعات ثبت تولد را به اداره مربوطه تحویل دهد.
هرچند تابعیت دوگانه اساساً در ژاپن به رسمیت شناخته نمی¬شود، دارنده¬ی ملیت ژاپنی به شرطی ممکن است دارای تابعیت دوگانه باقی بماند که:
۱) درصورتی¬که فرزند تا ۲۰ سالگی دارای تابعیت دوگانه شود، باید یک ملیت را تا ۲۲ سالگی انتخاب کند.
یا
۲) درصورتی¬که فرزند در ۲۰ سالگی دارای تابعیت دوگانه شود، مدت دو سال وقت دارد که یکی از دو ملیت را انتخاب کند.
همان¬طور که در بالا ذکر شد چنانچه او موفق به انتخاب ملیت خود نشود، وزیر دادگستری باید به او اطلاع¬رسانی کند که در اسرع وقت این کار را انجام دهد.
چنانچه پس از گذشت یک ماه از تاریخ اخطار فرد در انتخاب ملیت خود اهمال کند، خودبه¬خود ملیت ژاپنی را از دست خواهد داد.
قانون اجرایی شناسایی کودک در ژاپن
ماده ۲۹ قانون اصل کلی در مورد اجرای قوانین تصریح می¬کند که «رابطه¬ی میان والدین و کودک متولد شده¬ی خارج از ازدواج ممکن است از لحاظ رابطه¬ی پدر فرزندی در زمان تولد براساس قوانین کشور پدر باشد و همچنین از لحاظ رابطه¬ی مادر فرزندی در زمان تولد براساس قوانین کشور مادر باشد.»
به¬علاوه ماده ۲۹ همان قانون همچنین تصریح می¬کند که شناسایی ممکن است براساس قوانین کشور خود کودک انجام شود.
در ژاپن رابطه¬ی قانونی بین والدین و کودک متولد شده¬ی خارج از ازدواج ممکن است از طریق شناسایی پدر یا مادر تعیین شود (البته اگر گواهی خویشاوندان خونی ارائه ¬شود، رابطه¬ی قانونی میان مادر و فرزند بدون نیاز به شناسایی قانونی توسط مادر، می¬تواند به آسانی تعیین شود).
اطلاعات لازم برای خانواده
زندگی با فرزندان در ژاپن
تولد فرزند
اقدامات لازم پس از تولد فرزند در ژاپن
مراحل کلی:
۱٫ در طول ۱۴ روز پس از تولد:
ثبت اطلاعات اولیه¬ی کودک در اداره¬ی مربوطه
۲٫ در طول ۱۵ روز پس از تولد:
درخواست برای کمک هزینه و تخفیف مالیاتی فرزندی در اداره¬ی مربوطه
۳٫ درخواست برای صدور کارت بیمه سلامت
(برای کارمندان) اداره¬ی IFReC
(برای غیر از کارمندان، دانشجویان) در اداره¬ی شهرداری محل مربوطه
۴٫ در طول ۳۰ روز پس از تولد
درخواست برای ویزای خانواده¬ی همراه (برای زندگی در ژاپن به مدت بیش از ۶۰ روز) در اداره¬ی مهاجرت منطقه¬ای
• (در طول ۳۰ روز پس از تولد) مدت زمان لازم بسته به ملیت فرزند متفاوت است.
اعلام و ثبت تولد فرزند در سفارت کشور مادر در ژاپن
• درخواست برای گذرنامه¬ی فرزند در سفارت کشور مادر در ژاپن (اگر قصد دارند به خارج از ژاپن سفر کنند)
۵٫ (پس از دریافت کارت بیمه سلامت)
درخواست برای کارت پزشکی نوزاد و کودک در اداره شهرداری محل مربوطه
پس از تکمیل اقدامات
مدارک زیر را دریافت خواهید کرد:
 کارت اقامت فرزند از اداره مهاجرت
 کارت بیمه سلامت از اداره IFReC یا اداره شهرداری محل مربوطه
 کارت پزشکی نوزاد و کودک از اداره شهرداری محل مربوطه
 گذرنامه از سفارت
مراحل دقیق
۱٫ در بیمارستان
گواهی تولد را از بیمارستانی که کودک متولد شده دریافت کنید. در اینجا گواهی تولد سندی است که به ژاپنی «Shussei Shoumei Sho» خوانده می¬شود. در این فرمت، نیمه¬ی بخش سمت راست برای «گواهی تولد» و نیمه¬ی بخش سمت چپ برای «اعلام تولد» یا به زبان ژاپنی «Shussei todoke» استفاده می¬شود.
۲٫ در اداره شهرداری محل
۲-۱: در طول ۱۴ روز پس از تولد به بخش امور شهروندی یا به زبان ژاپنی «shimin-ka» رجوع کنید:
الف) فرم «اعلام تولد» را پر کرده و با فرم «گواهی تولد» تحویل دهید.
ب) دو کپی از «گواهی پذیرش اعلام تولد» یا به ژاپنی «shussei todoke jyuri syoumei sho» بگیرید.
ج) دو کپی از «گواهی اقامت» یا به زبان ژاپنی «jyu-min hyou no utsushi» بگیرید.
این گواهی به دو صورت وجود دارد، یکی برای فرد و دیگری برای کل اعضای خانواده.
حتماً برای صدور گواهی کل اعضای خانواده درخواست بدهید تا بتوانید روابط میان اعضا، زن و شوهر و فرزند را ثابت کنید.
گواهی¬های بالا برای درخواست ویزا، گذرنامه و کارت بیمه سلامت لازم هستند.
صدور هر گواهی برای هر فرد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ین (واحد پول ژاپن) هزینه در بر دارد.
۲-۲: بخش مراقبت از فرزند (kodomo-ka)
در طول ۱۵ روز پس از تولد برای کمک هزینه و تخفیف مالیات فرزندی (jidou teate) درخواست بدهید.
برای درخواست کمک هزینه و تخفیف مالیات فرزندی اطلاعات حساب بانکی و امضا یا مهر شخصی قابل اسناد خود را همراه داشته باشید.
۲-۳: بخش مالیات (Zeimu-ka)
«گواهی پرداخت مالیات» یا به زبان ژاپنی «kazei shotoku shoumeir sho» را دریافت کنید.
* وجود این گواهی به عنوان سند مقدار مالیات یا درآمد سالانه شما ضروری است و برای درخواست ویزای فرزند ضروری خواهد بود.
* اگر اقامت شما در ژاپن کمتر از یک سال است، ممکن است این گواهی صادر نشود.
* هر کپی گواهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ ین هزینه در بر دارد.
۳٫ در اداره مهاجرت منطقه¬ای
در طول ۳۰ روز پس از تولد فرزند در دفتر مهاجرت اوساکا برای صدور ویزای همراه خانواده درخواست بدهید.
لطفاً برای درخواست مجوز اقامت به وب¬سایت وزارت امور خارجه رجوع کنید.
مدارک لازم:
 فرم درخواست
* برای فرزند زیر ۱۶ سال عکس لازم نیست.
 کپی برگه اعلام تولد (shussei todoke jyuri syoumei sho)
 گذرنامه¬ها و کارت¬های اقامت/ کارت¬های ثبت¬نام خارجی¬ها (خود متقاضی و همسر او)
 گواهی اقامت اعضای خانواده شما (jyu-min hyou no utsushi)
 (برای کارمندان) گواهی اشتغال به کار
برای دریافت این گواهی در اداره IFReC می¬توان درخواست داد.
۴٫ در سفارت یا کنسولگری کشور شما در ژاپن
۴-۱: اطلاع¬رسانی تولد
۴-۲: درخواست برای گذرنامه
* گواهی پذیرش اعلام تولد (shussei todoke jyuri syoumei sho) و سایر مدارک لازم را ارائه دهید.
* شما مستلزم هستید که ترجمه¬ی رسمی مدارک را بسته به ملیت خود ارائه دهید.
۵٫ برای کارمندان: در اداره IFReC
و برای پژوهشگران/ دانشجویان: در اداره¬ی شهرداری محل
۵-۱: فرزند خود را به عنوان یک عضو همراه خانواده¬ در MEXT Mutual Association یا سایر بیمه¬های اجتماعی ثبت¬نام کنید.
* فرم درخواست
* گواهی اقامت را (jyu-min hyou no utsushi) پیوست کنید.
پس از ثبت¬نام و ارائه¬ی مدارک لازم، کارت بیمه سلامت (کارت عضویت MEXT) در طول یک هفته صادر خواهد شد.
۵-۲: اظهارنامه مالیاتی همراهان کارمند حقوق¬بگیر (fuyou koujyo shinkoku syo) را ارائه دهید تا بتوانید فرزند خود را به عنوان عضو همراه خانواده جهت دریافت معافیت مالیاتی ثبت کنید.
۶٫ در اداره شهرداری محل، بخش پشتیبانی مراقبت از کودکان
برای یارانه درمان پزشکی کودکان درخواست بدهید. پس صدور کارت بیمه سلامت (کارت عضویت MEXT)، لطفاً آن را همراه خود به اداره شهرداری برده و درخواست کارت پزشک نوزاد و کودک (nyu youji iryou shou) بدهید.
با همراه داشتن این کارت در بیمارستان¬ها، هزینه¬های درمان پزشکی کودکان یک تا شش ساله ماهانه حداکثر ۱۰۰۰ ین خواهد بود. در صورتی که هزینه¬ی درمان یک کودک در یک ماه بیشتر از این مبلغ شود، مقامات محلی مخارج درمان را بر عهده خواهد گرفت.
* لطفاً توجه داشته باشید که سن فرزندان و مبلغ پوشش یافته به مقامات محل زندگی شما بستگی خواهد داشت.
* فرم درخواست، کارت شناسایی، مهر شخصی و کارت بیمه سلامت خود و فرزندتان را همراه داشته باشید.
* مدارک را می¬توانید از طریق پست به اداره شهرداری محل ارسال کنید.
کمک هزینه¬ی مقطوع برای تولد کودک
به عنوان یک عضو MEXT یا سایر طرح¬های بیمه اجتماعی، مبالغ زیر به عنوان یارانه برای تولد هر فرزند به پدر و مادر داده خواهد شد. این مبالغ مستقیماً از سوی سازمان¬ها به بیمارستان داده می¬شود مگر اینکه خود شخصاً برای پرداخت غیرمستقیم درخواست بدهید.
کمک هزینه¬ی تولد کودک (shussan ikuji ichiji kin)
 عضو ثبت شده¬ی بیمه زنان و زایمان در یک بیمارستان: ۴۲۰۰۰۰ ین
 اعضای غیر از بیمه¬ی ذکر شده در بالا در یک بیمارستان: ۳۹۰۰۰۰ ین
پس از تولد فرزند
 اگر کل هزینه¬ی لازم برای زایمان بیش از مبلغ یارانه باشد:
باید مبلغ اضافی را از جیب خود پرداخت کنید.
 اگر هزینه¬ی زایمان کمتر از مبلغ یارانه باشد:
شما می¬توانید از طریق دفاتر زیر مبلغ باقی مانده¬ی یارانه را دریافت کنید:
• برای اعضای MEXT: بخش حسابداری
• اعضای بیمه سلامت ژاپن: بخش امور عمومی
• اعضای بیمه سلامت ملی: اداره شهرداری محل

جهت اخذ مشاوره رایگان در باب چگونگی انجام فرایند اخذ اقامت کشور ژاپن از طریق تولد فرزند می توانید با مشاورین موسسه حقوقی ملک پور مشاوره رایگان تلفنی داشته باشید، همچنین از خدمات موسسه حقوقی ملک پور در کشور ژاپن جهت مشاوره کامل برای امر حقوقی اخذ اقامت و نامه نگاری های حقوقی در این باب می توانید همراهی و همیاری بگیرید.
https://www.iranmohajerat.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-2/

نفیسه هاشمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.