قبرس

قبرس

قبرس یکی از کشورهای مورد تخصص ماست. برای آگاهی از اطلاعات و قوانین مهاجرت به قبرس، اقامت قبرس، ویزای قبرس، تحصیل در قبرس، مهاجرت کاری به قبرس و آشنایی با خدمات ما در رابطه با کشور قبرس کافی است با دقت از سایت ما دیدن فرمایید.

شرایط مهاجرت به قبرس

شرایط مهاجرت به قبرس   راههای مهاجرت و اقامت در قبرس   اقامت یاResidency  : اقامت قبرس به دو گونه دائم و موقت صادر می شود. اشخاصی که اقامت قبرس را دارند می توانند در قبرس زندگی کنند و هر تعداد بار که می خواهند به این کشور رفت و آمد داشته باشند. اشخاصی که اقامت دائم می گیرند به صورت همیشگی از این حق بهره مند می گردند و اشخاصی...... اطلاعات بیشتر


تحصیل در قبرس

تحصیل در قبرس   دانشگاه خاور نزدیک که در مرکز کشور قبرس در فضاییگسترده و به صورت مجموعه دانشگاهی پیشرفته و در واقع در حال گسترش ایجاد شده است، دارای بهترین مدارس ، انستیتوها، آزمایشگاه ها، کارگاه های عملیاتی، مراکز رایانه ای، مراکز فرهنگی ،کتابخانه های دارای امکانات، خوابگاه های متفاوت از دید سکونت تعداد اشخاص در اتاق ها و نیز مجزا از نظرمونث و مذکر بودن، محیط های...... اطلاعات بیشتر